Info

Lid worden 

Spelend lid :

Indien u graag spelend lid wil worden, volstaat het dat u een instrument met voldoende bekwaamheid kunt bespelen.

Neem gewoon contact op met één van de bestuursleden en deze zal u voldoende informeren wat u te doen staat.

Voordelen:

 • Indien u zelf geen instrument bezit kan  u er een gratis in bruikleen krijgen van de fanfare.

 • Gratis kostuum, muts, hemd, das, muziekpartituren en map.

 • Jaarlijks gratis feest voor de muzikant en partner.

 • Repetities worden geleid door bekwame mensen

 • Musiceren in aangename omstandigheden en vriendschap. 

 • Geen lidmaatschap te betalen.

 • Iedereen kan lid worden.

 • Er is ook mogelijkheid om binnen onze maatschappij muzieklessen te volgen. 

Wat wordt van u verwacht:

 • Zoveel mogelijk iedere vrijdag op de repetities aanwezig zijn.

 • De partituur spelen die u door de dirigent wordt aangeboden.

 • Zoveel mogelijk aan de uitstappen deelnemen.

 • Bij onze eigen activiteiten een handje helpen.

Erelid :

Geef uw naam en adres op via e-mail of aan één der bestuursleden.

Jaarlijkse bijdrage : minimum 20 euro.

U krijgt regelmatig informatie over de fanfare, en kan aan een gunstige prijs deelnemen aan ons jaarlijks banket.

Uw naam wordt vermeld in ons jaarlijks boekje ter gelegenheid van onze Dorpsfeesten

Steunend lid :

Zelfde procedure als erelid, maar met een jaarlijkse bijdrage van minimum 5 euro.

Café of Taverne :

Zelfde procedure als steunend lid, maar met een jaarlijkse bijdrage van minimum 50 euro.

Als tegenprestatie trachten wij éénmaal per jaar met de ganse fanfare een bezoek te brengen, dit wordt op voorhand afgesproken.